Εμαγιέ σκεύος ελαφρά πατιναρισμένο

Βελανίδι-Πηγή ζωής της κέας

Εμαγιέ πατιναρισμένο σκεύος 

Εμαγιέ πατιναρισμένο σκεύος